• Mitsubishi MAC-567IF-E

  33.000 Ft
 • Mitsubishi PAR-40MAA Fali távirányító

  67.000 Ft
 • Helytartó

  Mitsubishi MLP-444W Dekor panel

  70.000 Ft
 • Helytartó

  Mitsubishi SLP-2FALM Dekor panel

  80.000 Ft
 • Helytartó

  AUX DELTA PRO MULTI BELTÉRI AMWM-H09/4R3A(JE) 2,6 kW

  84.694 Ft
 • Mitsubishi MSZ-HR25VF

  90.000 Ft
 • KLÍMA AUX DELTA PRO MULTI BELTÉRI AMWM-H12/4R3(JE) 3,5 kW

  95.294 Ft
 • Mitsubishi MSZ-HR35VF

  98.000 Ft
 • AUX DELTA PRO MULTI BELTÉRI AMWM-H09/4R3A(JE) 3,5 kW

  104.900 Ft
 • Helytartó

  AUX DELTA PRO MULTI BELTÉRI AMWM-H18/4R3A(JE) 5,3 kW

  121.794 Ft
 • Mitsubishi HR50VF-E1

  125.000 Ft
 • AUX OMEGA PRO MULTI BELTÉRI AMWM-H12/4R3(HE) 3,5 kW

  127.094 Ft